Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε παρακάτω

Επιλέξτε [εδώ] για το πρόγραμμα

Διευκρινίζεται ότι οι εισηγήσεις των επιμορφούμενων θα γίνουν από τα τμήματα στα οποία φοιτούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ακριβώς διεξήχθησαν και τα μαθήματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
09:00-13:00 καθημερινά
τηλ: 2651061208 ή 6977987933